Dette er Follo Brønnboring AS

Follo Brønnboring AS har energibrønner, vannforsyningsbrønner og horisontalboringer som spesialitet. Vi har for tiden to borerigger og utfører oppdrag på østlandet. Vi har tre personer i produksjon og driftsleder Arne Riis har mange års erfaring i bransjen.

På en rimelig, effektiv og sikker måte besørger vi:

  • Boring for vannforsyning/drikkevann i løsmasser og fjell
  • Boring av energibrønner
  • Horisontalboring for fremføring av rør og kabler
  • Boring for fundamentering av bygninger
  • Komplette anlegg for vannforsyning
  • Vannrenseanlegg
  • Service, restaurering, rengjøring og hydraulisk trykking av borebrønner

Historie

Follo Brønnboring ble startet i Vestby på 1950-tallet med formål å skaffe folk sikker vannforsyning. Hubert Kriznik drev selskapet fra midten av 80-tallet under navnet Follo Brønnboring og flyttet firmaet til Hemnes i Aurskog Høland i 1989. Mesteparten av borejobbene var fremdeles vannbrønner, men gjennomboringer og boring av energibrønner begynt å øke på 90 –tallet. Dagens eiere tok over i 2001 og firmaet flyttet til Askim og senere videre til Slitu hvor vi holder til i dag.

Hvorfor velge oss?

Follo Brønnboring AS har lang erfaring, minimal administrasjon og effektiv drift.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!