Brønnboring må til om du ønsker rikelig tilgang på ferskt grunnvann fra egen tomt

Vi leverer gjerne komplett vannforsyning. En typisk leveranse fra oss innebærer at vi borer en brønn på 60-120 meter, monterer senkepumpe ned i brønnen og montere trykktank med regulator i teknisk rom. Vi kan være behjelpelig med graving og legging av rør mellom brønn og teknisk rom, samt bistå med innvendig rørlegger og elektriker arbeid. Da er det klart for å tappe vann!

Det er ikke uvanlig at eldre brønner har dårlig kapasitet og/eller tilsig av overflatevann som gir dårlig kvalitet på vannet. Noen ganger kan slike brønner renoveres til å bli fullt brukbare. Men andre ganger anbefaler vi at det bores en ny, dypere brønn. En dyp brønn gir økt kapasitet både fordi tilsiget i brønnen er større og fordi du har et større reservoar i selve brønnen.

La våre dyktige fagfolk gjøre jobben for deg!