Energibrønn gir deg effektiv bergvarme til varmepumpen

Dybde på brønnen beregnes ut i fra effekten på varmepumpen.

Energibrønnen påvirkes lite av temperaturen i uteluften. Derfor medfører den stabil og effektiv tilførsel av bergvarme selv om vinteren er lang og kald.

Follo Brønnboring borer brønner tilpasset ditt behov. En typisk leveranse fra oss er å bore en brønn og montere bergkollektor med påfylt kollektorvæske. Varmepumpeleverandøren kobler varmepumpen til kollektoren.

Kontakt oss for utdypende informasjon og uforpliktende tilbud.