Horisontalboring – en rimeligere løsning

Horisontalboring (gjennomboring) benyttes til å føre frem rør og kabler i fjell eller løsmasser når det er en rimeligere løsning enn å grave eller sprenge.

En typisk jobb er å bore under en vei eller en rørtrasé gjennom fjell. Dette kan gi kortere trasé og mindre synlige inngrep i naturen.

Ring oss for befaring om du har behov for horisontalboring på telefon: 97 97 97 95

La våre dyktige fagfolk gjøre jobben for deg! Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.